Blog

GeodataStore vs. Google Maps

GeodataStore vs. Google Maps

GeodataStore ponúka ako jediný na Slovensku presné a aktuálne dáta s možnosťou akéhokoľvek ďalšieho (aj komerčného) využitia. Častokrát sa stretávame s názorom, že Google Maps stačia. Sú síce vhodné na zorientovanie sa v priestore alebo na navigáciu na cestách, na presné územné merania ale nestačia.
Viac
Digitálne modely terénu a ortofotomapy

Digitálne modely terénu a ortofotomapy

Ortofotomapa je v súčasnej dobe najznámejší a najpoužívanejší produkt leteckej fotogrametrie. Vďaka reálnemu a zrozumiteľnému znázorneniu krajiny, vysokej výpovednej hodnote a množstvu zachytených detailov je ortofotomapa jedinečný mapový podklad a zdroj informácií pre kohokoľvek.
Viac
Územné plánovanie

Územné plánovanie

Svet sa od roku 1950 zásadne zmenil. Počet obyvateľov zeme vzrástol na 7,45 miliárd v roku 2016. Tieto zmeny sa zásadne odrážajú aj na spôsobe, akým žijeme. Aby sme pri takomto náraste populácie dosiahli trvalo udržateľný rozvoj, práve územné plánovanie hrá kľúčovú rolu.
Viac
GIS a jeho využitie

GIS a jeho využitie

Geografický informačný systém, známy aj ako GIS, je systém využívaný na prácu s geodátami, teda s dátami, ktoré obsahujú priestorové informácie. Pomocou GIS-u geodáta vizualizujeme a interpretujeme, vďaka čomu dokážeme dokonale chápať geografické vzťahy na zemi.
Viac
Ortofotomapy ušetria náklady architektovi

Ortofotomapy ušetria náklady architektovi

Architekti k svojej práci potrebujú množstvo podkladov. Niektoré z nich dnes môžu nahradiť geodátami – ortofotomapami a modelmi terénu – a ušetriť nemalé finančné prostriedky.
Viac
Lesné zásahy v grafických poznámkach

Lesné zásahy v grafických poznámkach

Na slovenskom trhu existuje niekoľko softvérových riešení, ktoré pomáhajú lesným hospodárom viesť hospodársku evidenciu pre ich realizované činnosti. Napriek tomu, grafickú evidenciu jednotlivých zásahov si lesníci stále vedú na papieri. Je čas na krok vpred.
Viac
Čo je presné poľnohospodárstvo?

Čo je presné poľnohospodárstvo?

V priebehu nasledujúcich 40-ich rokov sa očakáva nárast dopytu po potravinách o 50%. Aj keď produktivita poľnohospodárstva narastá, hrozba tu stále ostáva. Ako dokážeme vyrobiť dostatok potravín pre svetovú populáciu?
Viac
WebGIS pre ťažobné organizácie

WebGIS pre ťažobné organizácie

Ťažobné organizácie majú zo zákona povinnosť viesť meračskú a geologickú dokumentáciu, prevádzkovú dokumentáciu, evidenciu zásob, evidenciu odpadov, skrývok atď. Kľúčovým pomocníkom pri správe dokumentácie sa môže stať GIS.
Viac