GeodataStore vs. Google Maps

GeodataStore vs. Google Maps
GeodataStore ponúka ako jediný na Slovensku presné a aktuálne dáta s možnosťou akéhokoľvek ďalšieho (aj komerčného) využitia. Častokrát sa stretávame s názorom, že Google Maps stačia. Sú síce vhodné na zorientovanie sa v priestore alebo na navigáciu na cestách, na presné územné merania ale nestačia.

Pri využívaní máp od Googlu na stavebné alebo profesionálne účely nemôžete s dátami plnohodnotne pracovať. Google síce prišiel s najnovším updatom zobrazenia máp, ktoré sprehľadní vašu prácu s nimi, no mapu nemáte ako podklad pre prácu. Tá slúži len ako grafické znázornenie územia bez možnosti zakresľovania požadovaných údajov priamo do nej.

Pri zisťovaní aktuálnosti máp od Googlu sa navyše často dopracujeme k nie práve spoľahlivým výsledkom. Na Slovensku sa neraz stretávame s územiami, ktoré neboli aktualizované aj 5 či 7 rokov. Pre porovnanie, naše snímkovacie liedadlo prelieta ročne tretinu územia Slovenska, čo znamená, že vaše údaje sú vždy aktuálne a nehrozia nepresnosti pri meraniach.

Geodatastore ponúka riešenia vhodné pri územnom plánovaní, architektúre či územnej samospráve alebo projekcii inžinierských činností. Či už pracujete ako geodet, projektant alebo študujete a potrebujete geodáta pre vašu diplomovú alebo bakalársku prácu, u nás platíte len za územia, ktoré naozaj potrebujete. Jednoducho si vyhľadáte vami požadované priestory a mapy si zakúpite.

Stiahnite si všetky potrebné dáta online už za pár minút a venujte sa naplno svojmu biznisu! Naše riešenia vám ušetria čas a peniaze. 


Vyhľadávať dostupné údaje