Chybný typ súboru

Uploadnutý súbor musí byť typu zip. Obsahovať má štyri súbory nazvané rovnako ako zip súbor s následujúcimi príponami: .dbf, .prj, .shp, .shx
vzorové dáta