Ako nakupovať

Nakupovanie na portáli GEODATAstore.sk je jednoduché a rýchle.

Vstup do e-shopu

Vstúpiť do e-shopu je možné niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchšie je vybrať položku "E-SHOP" z hlavného menu vpravo hore. Okrem tohto priameho prepojenia je možné prakticky z každého miesta nášho portálu priamo vyhľadávať dostupnosť dát nad územím, ktoré si vyhľadáte zadaním názvu obce, mesta alebo kraja, kde sa Vaše záujmové územie nachádza.

Výber územia

Pre vyhľadanieúzemia môžete zvoliť niekoľko spôsobov:

  • vyhľadanie katastrálneho územia, obce, mesta, územného celku podľa jeho názvu
  • vyhľadanie územia na mape
  • importom súboru vo formáte Shapefile v súradnicovom systéme JTSK
    • Ku shape (.shp) súboru musia byť pripojené aj ďalšie podporné súbory: .dbf, .shx, .prj
    • Importovaný súbor musí byť zazipovaný (.zip)
    • Súbor zip musí byť pomenovaný rovnako ako shape súbor, teda ak je shape súbor pomenovaný levoca.shp, tak výsledný zip súbor bude mať názov levoca.zip
  • importom textu vo formáte WKT

Vyhľadaním katastrálneho územia, obce, mesta alebo územného celku získate výber územia na základe preddefinovaných hodnôt. Tento výber môžete kedykoľvek zmeniť vykreslením polygónu alebo obdĺžnika nad územím.

V prípade vyhľadania územia pohybom na mape, pre jednoznačné určenie územia použite možnosť zakresliť územie v mape polygónom, obdĺžnikom alebo importovaným súborom vo formáte Shapefile.

Importovaním súboru vo formáte Shapefile získate automaticky vyhľadané a vybraté územie definované polygónom v súbore.

Výber produktu

Výberom územia automaticky získate ponuku dostupných dátových produktov pre toto územie. Vyberte ktorékoľvek produkty a zvoľte voliteľné parametre (súradnicový systém, formát výstupného súboru a spôsob orezania). Výber produktov potvrdíte kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka"

Dôležité! V tejto fáze je možné znova vybrať odlišné územie a produkty a pokračovať tak v nákupe.

Vytvorenie objednávky

Na vytvorenie objednávky je nutné, aby ste vošli do Vášho nákupného košíka, skontrolovali si obsah nákupného košíka, vybrali spôsob dodania a platby za vybraté produkty a vytvorili objednávku.

Dôležité! Aj v tejto fáze do vytvorenia objednávky je možné vrátiť sa späť k mape a znova vyhľadávať územia, vyberať produkty a pridávať ich do nákupného košíka.

Overenie údajov kupujúceho

V tomto kroku Vás požiadame o overenie a potvrdenie údajov o kupujúcom a fakturačných údajoch. Kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku" získate finálny prehľad Vašej objednávky a po potvrdení súhlasu s obchodnými podmienkami odošlete objednávku do nášho systému.

Dôležité upozornenie! Dôkladné overenie údajov o kupujúcom je základom pre správne poskytnutie licencie k produktom. Licencia je poskytovaná iba pre kupujúceho bez možnosti postúpenia licencie. Viac o licenčných podmienkach nájdete na stránke Open Creative Licence.

Platba

Aby sme mohli začať spracovávať Vašu objednávku, je nutné zrealizovať úhradu za produkty uvedené vo Vašej objednávke. Využite priame prepojenie so službou TrustPay na vykonanie online úhrady kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzate.

V prípade problémov s platbou nás bez váhania kontaktujte na support@geodatastore.sk.