Vertex

Vertex
Výsledky nášho výskumu chceme pretaviť do služieb pre Vás, ktorí potrebujete pre svoje rozhodovanie lepšie dáta,

Parkfinder

Parkfinder
PARKFINDER je unikátne technologické riešenie pre identifikáciu POTENCIONÁLNYCH PARKOVACÍCH MIEST NA EXISTUJÚCICH