3D model budov

3D model budov
3D model budov je krabicový model všetkých stavieb s úrovňou detailu podľa špecifikácie LOD 1.2.

Pasporty

Pasporty
Pasport objektov ako sú ulice, chodníky, parkoviská, reklamné plochy, cintoríny, dopravné značky, mobiliár a iná

Mapa stromov

Mapa stromov
Mapa stromov je vektorová vrstva znázorňujúca všetky stromy v záujmovej oblasti.

Mapa vegetácie

Mapa vegetácie
Mapa vegetácie je rastrová alebo vektorová vrstva, znázorňujúca plochy pokryté nízkou a vysokou vegetáciou.

Laserové skenovanie

Laserové skenovanie
Laserové skenovanie je efektívny nástroj na veľmi podrobné a polohovo presné zmapovanie interiérov a exteriérov budov

2D a 3D grafika

2D a 3D grafika
Poskytujeme komplexné služby v oblastiach 3D vizualizácie, 3D animácie, web 3D, vizualizácie interiérov, vizualizácie