Mapa stromov

Mapa stromov

Mapa stromov je vektorová vrstva znázorňujúca všetky stromy v záujmovej oblasti.

Mapa stromov vzniká analýzou a automatickou extrakciou informácií zo základných fotogrametrických produktov - RGB a CIR ortofotomapa, digitálny model terénu a digitálny model povrchu. Takto vytvorené vektorové vrstvy obsahujú informácie o polohe stromu, priemere a tvare koruny a výške stromu. Týmto spôsobom je možné pomerne spoľahlivo identifikovať samostatne stojace stromy. V prípade skupín stromov s nedostatočne oddelenými korunami, ale môže dochádzať k nesprávnej identifikácii počtu jednotlivých stromov. Táto metóda síce nedosahuje presnosť a spoľahlivosť klasického geodetického zamerania, je však výrazne lacnejšia a preto je vhodná na získanie prvotných informácií o území.

Využitie:

  • dátová vrstva v GIS
  • podpora verejnej správy a plánovania
  • monitorovanie životného prostredia
  • podklad pre pasportizáciu stromov
  • vizualizácia

Ak chcete vedieť viac, alebo požiadať o cenovú ponuku, kontaktujte obchodné oddelenie.