Mapa vegetácie

Mapa vegetácie

Mapa vegetácie je rastrová alebo vektorová vrstva, znázorňujúca plochy pokryté nízkou a vysokou vegetáciou.

Mapa vegetácie vzniká klasifikáciou multispektrálnych (R,G,B,NIR) rastrových fotogrametrických dát a ich následnou segmentáciou podľa výšky na základe digitálneho modelu povrchu. Výsledkom sú rastrové masky, znázorňujúce plochy pokryté nízkou a vysokou vegetáciou, ktoré je možné následne zvektorizovať. Vzhľadom na poloautomatické spracovanie je hlavnou výhodou tejto metódy rýchlosť a cena. Klasifikácia má vzhľadom na nízky počet spektrálnych pásiem a zákryty vysokými objektmi svoje limity a preto je vhodná prevažne na kalkulácie výmier plôch a na získanie prvotných informácií o území.

V prípade požiadavky na vysokú polohovú presnosť a spoľahlivosť je možná aj detailná manuálna vektorizácia povrchov, ktorá je však časovo a finančne náročnejšia. 

Využitie:

  • dátová vrstva v GIS
  • podpora verejnej správy a plánovania
  • monitorovanie životného prostredia
  • podklad pre pasportizáciu
  • vizualizácia

Ak chcete vedieť viac, alebo požiadať o cenovú ponuku, kontaktujte obchodné oddelenie.