3D model budov

3D model budov

3D model budov je krabicový model všetkých stavieb s úrovňou detailu podľa špecifikácie LOD 1.2.

3D model vzniká extrudovaním digitálnej vektorovej mapy stavieb po výšku strešnej rímsy alebo po najvyšší bod strechy, pričom sú jednotlivé objekty položené do reálnej výšky terénu. Výšková a polohová presnosť modelu je lepšia ako 1 m. Miera detailu je na úrovni špecifikácie LOD1.2. K jednotlivým objektom je v databáze priradená informácia o výške terénu, výške strešnej rímsy a najvyššom bode strechy.

Využitie:

  • dátová vrstva v GIS
  • vizualizácie
  • štúdie viditeľnosti
  • štúdie svetelnosti
  • šírenie signálu

Ak chcete vedieť viac, alebo požiadať o cenovú ponuku, kontaktujte obchodné oddelenie.