Uličná sieť a adresný systém

Uličná sieť a adresný systém

Adresný systém predstavuje aktuálnu databázu všetkých adries s pridelenou presnou geografickou polohou. Uličná sieť je aktuálna geopriestorová databáza osí ciest a ich presných geografických názvov.

Uličná sieť a adresný systém sú neoddeliteľnou súčasťou každého funkčného GISu. Ako geopriestorové databázy obsahujúce všetky ulice a adresy, sú nevyhnutné pre podporu funkcií vyhľadávania, lokalizácie a navigácie. Pre presné a čo najspoľahlivejšie vyhľadávanie je nutné, aby uličná sieť a adresný systém boli aktuálne a verifikované.

Využitie:

  • dátová vrstva v GIS
  • vyhľadávanie a lokalizácia podľa adresy

Ak chcete vedieť viac, alebo požiadať o cenovú ponuku, kontaktujte obchodné oddelenie.