Geoaudit

Geoaudit
Geoaudit ako služba predstavuje analýzu súčasného stavu mapových podkladov a efektivity využívania geopriestorových