Monitoring stavebných objektov - AMON

Monitoring stavebných objektov - AMON
AMON (Automated Monitoring of Object Network) je komplexný monitorovací systém stavebných objektov a konštrukcií. Ide o plne automatizovaný online monitoring, ktorý je ideálnym riešením na zvýšenie bezpečnosti a včasné varovanie.

AMON je plne automatizovaný systém, ktorý zabezpečuje zber, prenos a spracovanie dát s cieľom poskytovať ucelené informácie o stave sledovaného objektu v reálnom čase. Automatické vyhodnocovanie týchto informácií poskytne uživateľovi včasnú informáciu potrebnú pre prípadný operatívny zásah, alebo opatrenie.

Systém funguje pre koncových užívateľov ako webová služba a umožňuje v reálnom čase získavať informácie o monitorovaných objektoch 24 hodín denne / 365 dní v roku. V každom okamihu sú informácie o správaní objektu dostupné cez webové rozhranie a pre potreby dlhodobých analýz sú tieto dáta tiež uchovávané v databáze.  

Službu dodávame ako komplexné riešenie monitorovacieho systému od diagnostiky, návrhu, realizácie, odovzdania do užívania klientovi po samotné  monitorovanie a technickú podporu.

Sledované geometrické parametre objektu:

 • Posuny
 • Deformácie
 • Naklonenia
 • Priehyby
 • Vibrácie

Pozorované fyzikálne parametre objektu:

 • Teplota konštrukcie
 • Teplota vozovky
 • Napätie v konštrukcii

Pozorované fyzikálne parametre prostredia:

 • Teplota, tlak, vlhkosť
 • Rýchlosť a smer vetra
 • Zrážky
 • Hĺbka a rýchlosť prúdenia vody
 • Sila slnečného žiarenia

Využitie

 • stavebníctvo (monitorovanie stavebných objektov – mosty, tunely, priehrady, budovy)
 • projektovanie stavieb (na základe dlhodobých analýz je možné popísať správanie sa objektu v čase a optimalizovať návrh budúcich konštrukcií)
 • priemysel (monitorovanie technologických celkov, oceľových a betónových konštrukcií, monitorovanie úrovne nebezpečných plynov, prachu, hluku a iných parametrov v priemyselných podnikoch)
 • ťažba nerastných surovín (monitoring povrchovej a podzemnej ťažby, zvýšenie bezpečnosti v prípade rizík zosuvu alebo zavalenia)

Ak chcete vedieť viac, alebo požiadať o cenovú ponuku, kontaktujte obchodné oddelenie.