Geografické informačné systémy

Geografické informačné systémy

Webová aplikácia WebGIS od GEODETICCA VISION je jedinečné riešenie pre potreby vizualizácie, tvorby, správy a editácie mapových a databázových informácií používateľa. V plnej miere sa Vám prispôsobí.

Základné charakteristiky

 • Otvorený modulárny systém s možnosťou doplnenia nových modulov
 • Web aplikácia bez nutnosti investícií do softvéru a hardvéru
 • Neobmedzená dostupnosť systému a dát prostredníctvom siete Internet
 • Maximalizácia využitia existujúcich dátových podkladov používateľa
 • Prepracovaný tlačový modul, export mapovej kompozície
 • Administrácia obsahu a používateľov samotným zákazníkom
 • Vysoká bezpečnosť dát, dostupnosť služby

V čom je WebGIS výnimočný?

 • štandardne poskytujeme absolútnu kontrolu nad dátami. Zákazníkovi umožňujeme vytvárať nové vrstvy, objekty, editovať ich atribúty, geometriu a polohu, čím de facto neexistuje obmedzenie pre tvorbu, aktualizáciu a využitie priestorových dát. A čo je najdôležitejšie, toto všetko sa deje na užívateľskej úrovni, bez nutnosti investovať do ťažkých klientov GIS a zamestnávania GIS špecialistov. Každý používateľ je jednoducho správcom dát vo svojej pôsobnosti.
   
 • administrátor jednoducho definuje prístupy na úrovni skupín alebo užívateľov na úrovni owner (read/write) alebo user (read). Toto nastavenie je možné urobiť pre funkcionalitu, služby, obsah ako aj pre anonymný prístup (frontoffice).
   
 • vieme ku každému objektu v geodatabáze (ci ide o objekt v databáze ako je vlastník nehnuteľnosti alebo objekt na mape ako je napríklad parcela) pripájať dokumenty a multimédia, generovať dokumenty, exportovať zoznamy a reporty, aplikovať filtre a prepájať agendy na základe ich polohy alebo iného identifikátora.
   
 • dokážeme automatizovať často sa opakujúce procesy do určitých workflow-ov tak, aby sme znížili prácnosť určitých operácii v GIS
   
 • sme otvorení spolupráci s aplikáciami tretích strán, preto integrácia s inými systémami až na úroveň online obojsmernej komunikácie medzi systémami nie je možnosťou, ale samozrejmosťou.

Pre viac informácií o aplikácii WebGIS, kontaktujte obchodné oddelenie.