Digitalizácia, georeferencovanie a vektorizácia

Digitalizácia, georeferencovanie a vektorizácia
Táto služba je určená na digitalizáciu, presné georeferencovanie a vektorizáciu analógových mapových podkladov. Takto digitalizované mapy môžu slúžiť ako podkladová informačná vrstva v GISe alebo CAD programoch.

Naši klienti častokrát disponujú staršími, ale veľmi kvalitnými mapovými podkladmi. Ich analógová forma však neumožňuje ich plnohodnotné využitie a integráciu do ďalších systémov. Riešením je odborná digitalizácia a georeferencovanie podkladov do štandardných rastrových, alebo vektorových formátov, ktorá umožní implementáciu takýchto dát do prostredia GISu, prípadne ich sprístupní pre ďalšie spracovanie v CAD softvéroch.

Najčastejšie sa jedná o digitalizáciu územných plánov, historických máp, máp závodov a iných tématických a účelových máp. Digitalizovať sa dajú tiež rôzne popisné a obrazové informácie, ktoré je možné následne spravovať pomocou geopriestorovej databázy.

Dostupné služby:

  • digitalizácia
  • vektorizácia
  • georeferencovanie
  • tvorba databáz
  • transformácie medzi súradnicovými systémami
  • konverzie formátov

Ak chcete vedieť viac, alebo požiadať o cenovú ponuku, kontaktujte obchodné oddelenie.