Geoaudit

Geoaudit

Geoaudit ako služba predstavuje analýzu súčasného stavu mapových podkladov a efektivity využívania geopriestorových informácií v rámci Vašej organizácie. Výsledkom je súbor odporúčaní a návrh riešení, ktoré majú potenciál znížiť náklady a zefektívniť prácu s geodátami.

Geopriestorové dáta môžu priniesť vysokú pridanú hodnotu a výrazne zlepšiť rozhodovacie procesy vo vašej organizácii. Problém, s ktorým sa často stretávame je, že klienti vzhľadom na komplexitu celej problematiky nevedia spoľahlivo identifikovať, aké geopriestorové dáta a nástroje na ich správu potrebujú jednotlivé oddelenia v ich organizácii. Spoločnosti investujú nemalé finančné prostriedky na nákup dát, infraštruktúry a nástrojov na ich správu, celý proces je však často nekoncepčný, čo znemožňuje efektívne využívanie týchto technológií.  

Geoaudit je navrhutý tak, aby všetky tieto potreby zmapoval a navrhol optimálne a na mieru ušité riešenie. Formou štruktúrovaných rozhovorov so zástupcami jednotlivých oddelení sa identifikujú ich potreby, procesy a vzťahy medzi jednotlivými súčasťami organizácie. Po podrobnom zmapovaní aktuálneho stavu navrhneme konkrétne riešenia a odporúčania, ktoré prispejú k zlepšeniu fungovania organizácie ako celku.

Naše realizované zákazky:

  • mesto Vrútky
  • mesto Ružomberok
  • Martinská teplárenská, a.s.
  • MČ Petržalka

Ak chcete vedieť viac, alebo požiadať o cenovú ponuku, kontaktujte obchodné oddelenie.