Vertex

Vertex

Výsledky nášho výskumu chceme pretaviť do služieb pre Vás, ktorí potrebujete pre svoje rozhodovanie lepšie dáta, lepšie informácie a lepšie poznanie a to v čo najkratšom čase. Aby sme dokázali ponúknuť naše služby čo najväčšiemu množstvu zákazníkov, budeme ich ponúkať formou webových služieb.

Jedným z hlavných cieľov projektu VERTEX je výskum a vývoj aplikácií na automatickú extrakciu objektov z obrazových dát s vysokým rozlíšením z Diaľkového prieskumu Zeme (letecké a satelitné dáta) s využitím Konvolučných Neurónových Sietí (CNN) a zdokonalených vektorizačných algoritmov pre toplogicky čistú vektorizáciu.

Súčasťou nášho projektu je aj výskum trendov v oblasti priestorových dát a vo väzbe na prostredie dátovej ekonomiky na Slovensku a v EÚ za účelom pochopenia hodnoty geopriestorových dát a služieb vo vzťahu k potrebám a možnostiam trhu.