Identifikácia tried objektov

Identifikácia tried objektov
Výstupný formát
Geojson (WGS84) , DXF (JTSK03) , DXF (JTSK)
Cena
0,00€