Lesné zásahy v grafických poznámkach

Lesné zásahy v grafických poznámkach
Na slovenskom trhu existuje niekoľko softvérových riešení, ktoré pomáhajú lesným hospodárom viesť hospodársku evidenciu pre ich realizované činnosti. Napriek tomu, grafickú evidenciu jednotlivých zásahov si lesníci stále vedú na papieri. Je čas na krok vpred.

Keď sme v roku 2013 začali diskutovať s vedením mesta Medzev o využívaní priestorových informácií na mestskom úrade, dostali sme za úlohu zakomponovať do nášho riešenia aj modul pre Mestský podnik lesov. V tom čase sme už štandardne publikovali a využívali vo WebGIS digitálnu mapu, ktorá je súčasťou lesného hospodárskeho plánu. Pracovali sme s porastovou mapou, vrátane kartografických prvkov, terénu, vodstva, komunikácií, technicko-hospodárskych prvkov a popisov. V projekte pre Lesy Medzev sme zapracovali ťažbovú mapu vrátane pokročilej identifikácie prvkov v digitálnej mape.

Mapové podklady LHP a katastra nehnuteľností boli doplnené o aktuálne digitálne ortofotomapy, vďaka ktorým bolo možné lokalizovať a kvantifikovať lesné porasty ale aj kalamitné stavy. Vysoké rozlíšenie ortofotomáp vo farebných pásmach RGB a CIR umožnili dosiahnuť detaily na úrovni stromov.

Po implementácii tohto riešenia pre Mestský podnik lesov sme ale spoločne s jeho vedením identifikovali zásadnú medzeru v evidencii. Zatiaľ čo podnik využíval sofistikovaný nástroj na hospodársku evideniu v rámci lesnej výroby, v tom čase už využíval GIS pre zobrazovanie porastovej a ťažbovej mapy a identifikáciu vlastníckych vzťahov z dát katastra nehnuteľností, grafickú evidenciu podnik ešte stále viedol na papieri.

 

V spolupráci s vedením podniku lesov sme pripravili absolútnu novinku - grafickú evidenciu zásahov - ako samostatný modul. Modul dáva užívateľovi úplnú voľnosť pri vytváraní a editácii polygónov pre jednotlivé zásahy, vrátane polohy, geometrie a atribútov. V rámci evidencie jednotlivých zásahov je možné vyhľadávať podľa rôznych atribútov aj fulltextovo, databázu zásahov je možné exportovať do tabuľkovej formy.

Pre viac informácií o module pre lesné hospodárstvo kontaktujte náš obchodný tím na sales@geodatastore.sk.


Vyhľadávať dostupné údaje