Digitálna ortofotomapa RGB20

Digitálna ortofotomapa RGB20
Súradnicový systém
JTSK03 , JTSK
Výstupný formát
GEOTIFF + JPEG , TIFF + JPEG
Cena
Cena je dynamická a závisí od počtu kilometrov

Vlastnosti produktu

Rok 2014-2017
Rozlíšenie 20 cm