WebGIS - zažite tu voľnosť

WebGIS - zažite tu voľnosť
Denne sa stretávame s nespočetnými informáciami, ktoré nám dávajú význam len vo vzájomnej súvislosti. To isté platí aj pre geodáta. Pripravili sme pre Vás jednoduchý a ľahko ovládateľný nástroj na prácu s rôznymi druhmi geografických, ako aj ostatných informácií - GEODETICCA WebGIS.

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., sa od svojho vzniku venuje tvorbe a využívaniu geodetickej dokumentácie a priestorových informácií. Logickým krokom bol posun k vývoju riešenia, ktoré by našim klientom umožnilo profesionálne zobrazovať a analyzovať tieto dáta pri svojich projektoch a na podporu rozhodovania. Od roku 2011 sa venujeme vývoju geografických informačných systémov, ktoré z množstva rôznorodých dát užívateľovi prinášajú informácie vo vzájomných súvislostiach.

WebGIS je vlastným riešením spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o., založeným na open source technológiách, ktorý sme vyvinuli na základe reálnych požiadaviek našich zákazníkov. Bol vytvorený ako modulárny, škálovateľný informačný systém, ktorý je schopný sa integrovať s existujúcimi informačnými systémami zákazníka, využívajúc tak všetky existujúce dáta.

Vzhľadom na to, že všetci pracujeme s napätými rozpočtami, v ktorých nie je veľký priestor na významnejšie investície do hardvéru a softvéru, uviedli sme na trh naše GIS riešenie ako službu (softvér ako služba), ktorá je poskytovaná zákazníkom prostredníctvom Internetu. Zákazník tak získava plnohodnotný nástroj bez nutnosti viazania finančných prostriedkov v informačnom systéme, a zostáva mu tak dostatok zdrojov na tvorbu aktualizovaných dát, nevyhnutných na efektívne využívanie systému. Počas používania služby WebGIS nie je klient zaťažený ani investíciami do upgrade systému alebo IT infraštruktúry viazanej pre systém GIS.

WebGIS môže byť plne prispôsobiteľný požiadavkám zákazníka. Snažíme sa o to, aby poskytol svojmu užívateľovi flexibilitu, voľnosť a jednoduchosť pri tvorbe, zobrazovaní ako aj analýze dát a dátových vrstiev v ňom vypublikovaných. Vďaka WebGIS môže akýkoľvek užívateľ bez problémov tvoriť vlastné dátové vrstvy (ako napr. pasport parkovacích miest), spravovať ich a využívať tieto informácie pre vlastné činnosti alebo ich cez Internet zobrazovať verejnosti (zobrazenie voľných parkovacích miest na prenájom).

Aby sme Vám zjednodušili aj rozhodovanie o konfigurácii WebGIS, pripravili sme pre Vás niekoľko programových balíčkov, ktoré uspokoja väčšinu zákazníkov. 


Vyhľadávať dostupné údaje