Čo je presné poľnohospodárstvo?

Čo je presné poľnohospodárstvo?
V priebehu nasledujúcich 40-ich rokov sa očakáva nárast dopytu po potravinách o 50%. Aj keď produktivita poľnohospodárstva narastá, hrozba tu stále ostáva. Ako dokážeme vyrobiť dostatok potravín pre svetovú populáciu?

Poľnohospodári musia nájsť spôsoby, ako vyprodukovať viac potravín na nezmenenej ploche. Jedným z riešení je precízne poľnohospodárstvo.

Nové technológie

Precízne poľnohospodárstvo sa snaží využívať nové technológie na zvyšovanie výnosov plodín a zároveň znižovať potreby tradičných vstupov na pestovanie plodín, ako sú: pôda, voda, hnojivá, herbicídy a insekticídy.

GPS zariadenia na traktoroch poľnohospodárom umožňujú obhospodarovať plodiny v efektívnejších vzoroch a presúvať sa z jedného miesta na druhé  s väčšou presnosťou, čo šetrí čas a pohonné hmoty. Polia môžu byť vyrovnané pomocou laserov, čo znamená, že voda môže byť použitá účinnejšie a ostane menej odpadovej vody, odtekajúcej do miestnych potokov a riek.

Jednou z rozvíjajúcich sa oblastí precízneho poľnohospodárstva je monitorovanieanalýza dát, týkajúcich sa počasia, pôdy, škodcov, zavlažovacích požiadaviek farmy alebo dokonca rastliny. Správne pochopenie týchto zákonitostí umožní presné agrotechnické rozhodnutia.

Zber a prenos týchto dát bol problematický, no vývoj IT technológií, navigačných systémov a UAV zariadení posúva sci-fi predstavu o robotizovanom pestovaní plodín do reality dnešných dní.

Letecké práce

Hoci prevádzku UAV zariadení výrazne reguluje legislatíva, predpokladá sa veľký nárast využívania týchto technológií na rôzne letecké práce: od utierania prachu na plodinách, cez nepretržité sledovanie zdravotného stavu, až po presne cielenú aplikáciu hnojív a ochranných postrekov.

Informácie o stave plodín bude môcť  agrotechnický pracovník sledovať na mobilnom telefóne, dokonca v reálnom čase.

Cenným podkladom pri riadení presnej poľnohospodárskej výroby sú nesporne aktuálne ortofotomapy a digitálne modely terénu. Poskytujú vizuálnu ale aj geomorfologickú informáciu o území.


Vyhľadávať dostupné údaje