Digitálny model terénu DTM100

Digitálny model terénu DTM100
Súradnicový systém
JTSK03 , JTSK
Výstupný formát
GEOTIFF + ESRI GRID (ASCII) , GEOTIFF + TXT (ASCII XYZ) , TIFF + ESRI GRID (ASCII) , TIFF + TXT (ASCII XYZ)
Cena
Cena je dynamická a závisí od počtu kilometrov

Vlastnosti produktu

Rok 2014-2016
Rozlíšenie 1,0 m
Výškový systém Bpv