Digitálna ortofotomapa CIR10

Digitálna ortofotomapa CIR10
Súradnicový systém
JTSK03 , JTSK
Výstupný formát
GEOTIFF + JPEG , TIFF + JPEG
Cena
Cena je dynamická a závisí od počtu kilometrov

Vlastnosti produktu

Rok 2014-2016
Rozlíšenie 10 cm