Geodáta na dosah

GEODATAstore.sk - jediný portál pre online predaj ortofotomáp a modelov terénu s doručením do pár minút.

GEODETICCA VISION, s.r.o. pripravila pre svojich partnerov jedinečný predajný portál, ktorý umožňuje v priebehu niekoľkých minút získať aktuálne a presné ortofotomapy a digitálne modely terénu z územia Slovenskej republiky. Ponuka predstavuje najaktuálnejšie geodáta na Slovensku vyhotovené leteckým snímkovaním v rokoch 2014 a 2015.

Každým dňom sprístupňujeme nové lokality a územia pre podporu projektov v oblasti územného plánovania, projekčných činností, realitných činností, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ťažby ako aj územnej samosprávy, cestovného ruchu a iných.

GEODATAstore.sk v súčasnosti ponúka tieto produkty:

 • RGB ortofotomapa, zobrazujúca zemský povrch v reálnych farbách,
 • CIR ortofotomapa, v nepravých farbách, zvýrazňujúcich vegetáciu,
 • Digitálny model povrchu – DSM, ktorý zachytáva zemský povrch vrátane všetkých objektov, ktoré sa na ňom vyskytujú (budovy, vegetácia, atď.),
 • Digitálny model terénu – DTM, odstránením vegetácie a iných objektov vytvorených ľudskou činnosťou,
 • Geodáta na vyžiadanie - zadanie dopytu na dodanie dát podľa parametrov definovaných zákazníkom.

Jedinečnosť ponuky GEODATAstore.sk spočíva v týchto kľúčových charakteristikách:

 1. Otvorená licencia
  Využite naše produkty vo svojich komerčných aj nekomerčných projektoch, odlíšte sa od konkurencie a získajte výhodu na trhu.
 2. Presnosť a kvalita
  Neporovnateľné so satelitnými snímkami alebo archívnymi dátami. Vyžadujte to najlepšie na trhu. Polohová presnosť o veľkosti jedného pixla, výšková o veľkosti jeden a pol násobku pixla.
 3. Pokrytie celého Slovenska
  Informácie majú hodnotu, ak sú aktuálne. Využite naše dáta z kampane snímkovania v rokoch 2014-2015 alebo produkty na vyžiadanie, ktoré Vám pripravíme na kľúč.
 4. 24/7 online
  Už žiadne písomné ponuky a pracovné hodiny. Nakupujte a sťahujte geodáta bez obmedzení online 24 hodín denne, 7 dní v týždni iba na portáli GEODATAstore.sk.
 5. Cenová dostupnosť
  Aj pre tie najmenšie projekty. Nakupujte geodáta už od 12 EUR. Už nemusíte plytvať peniazmi na mapy území, ktoré nepotrebujete.

Vyhľadávať dostupné údaje