Digitálny model povrchu DSM50

Digitálny model povrchu DSM50
Súradnicový systém
JTSK03 , JTSK
Výstupný formát
GEOTIFF + ESRI GRID (ASCII) , GEOTIFF + TXT (ASCII XYZ) , TIFF + ESRI GRID (ASCII) , TIFF + TXT (ASCII XYZ)
Cena
Cena je dynamická a závisí od počtu kilometrov

Vlastnosti produktu

Rok 2014-2016
Rozlíšenie 50 cm
Výškový systém Bpv