Porovnanie ortofotomáp GEODETICCA VISION, Google a Bing

Porovnanie ortofotomáp GEODETICCA VISION, Google a Bing
Každý sa určite už stretol s voľne dostupnými mapami  Google Maps alebo Microsoft Bing Maps. Prečo sa oplatí investovať do vlastných ortofotomáp?

Rozdielov medzi online dostupnými mapami a ortofotomapami spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o., je niekoľko. Týkajú sa hlavne prístupu k mapám, ich presnosti a aktuálnosti.

Ortofotomapa RGB GEODETICCA VISION

ortofotomapa RGB GEODETICCA VISION

Ortofotomapa RGB Google

ortofotomapa RGB Google

Ortofotomapa RGB Bing

ortofotomapa RGB Bing

Prístup a práca s dátami

Na mapách typu Google Maps a Bing Maps si človek môže jednoducho pozrieť niečo na webe. V prípade, že takéto dáta potrebuje integrovať s vlastnými mapovými podkladmi, alebo zobraziť v geografickom informačnom systéme (GIS), je to omnoho zložitejšie. 

Jediným legálnym spôsobom je konzumácia týchto dát prostredníctvom služby WMS (Web Map Service), čo je štandardizovaný internetový protokol na poskytovanie georeferencovaných máp. S tým je spojených niekoľko problémov. Užívateľ musí mať GIS alebo CAD softvér, ktorý podporuje využívanie WMS služby. Ďalším problémom je, že väčšina webových mapových serverov používa zobrazenie Web Mercator, čo je špeciálna forma Mercatorovho zobrazenia, zatiaľ čo dáta z územia Slovenskej republiky sú najčastejšie v súradnicových systémoch S-JTSK alebo JTSK03, využívajúcich Křovákove zobrazenie, ktoré bolo navrhnuté tak, aby minimalizovalo skreslenia na území bývalého Československa. Z tohto dôvodu sa tieto dva druhy dát nedajú priamo integrovať.

Naproti tomu, ortofotomapy spoločnosti GEODETICCA VISION sú k dispozícii v oboch platných systémoch S-JTSK a JTSK03, a preto môžu byť priamo integrované do GIS-u klienta, alebo sa dajú využiť ako veľmi presná polohová vrstva v CAD softvéroch. Navyše má používateľ tieto dáta priamo u seba v počítači, nepotrebuje pripojenie na internet a práca s mapami je rýchlejšia ako pri použití služby WMS.

Aktuálnosť a polohová presnosť

Ortofotomapy  Google Maps a Bing Maps sú mapové diela, tvorené prevažne satelitnými a čiastočne leteckými snímkami od rôznych poskytovateľov, ktoré sú následne spracované do súvislej mozaiky. Rôznorodosť zdrojov týchto dát spôsobuje pomerne značnú rádiometrickú nehomogenitu, pričom polohová presnosť týchto dát sa môže pohybovať rádovo od niekoľko metrov až po niekoľko desiatok metrov. Ortofotomapy môžu obsahovať mraky a územia pokryté snehom. Aktuálnosť takýchto dát je takisto rozdielna v závislosti od času snímania.

Letecká ortofotomapa spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o., je konzistentné mapové dielo, ktoré má vysokú polohovú presnosť naprieč celým územím Slovenskej republiky, ktorá sa v prípade základného produktu v rozlíšení 20 cm - Ortofotomapa RGB20 a CIR20 -  pohybuje okolo 20 cm (RMSE).  Zber týchto dát sa začal v roku 2014 a plánované dokončenie snímkovania je v roku 2015, čo zabezpečuje aktuálnosť ortofotomapy. Vzhľadom na to, že zber dát prebieha v mesiacoch máj až október pri spracovaní kladieme veľký dôraz na rádiometrickú kvalitu, výsledkom je rádiometricky homogénna mozaika s takmer nulovým výskytom mrakov.

Záver

Pre informatívne využitie ortofotomapy vo forme obrázka je možné použiť ľubovoľný zdroj ortofotomáp. Ak je však potrebné umiestniť ortofotomapu v záväznom súradnicovom systéme ako podklad pre rozhodovanie, prípadne pre odvodenie iných produktov, produkty spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o., poskytujú dostupnú, kvalitnú a presnú voľbu.


Vyhľadávať dostupné údaje