Územné plánovanie Štokholmu v 3D

Pôsobivý model hlavného mesta Švédska vytvorila spoločnosť Blom Sweden AB, s využitím softvérov spoločností Acute 3D a Agency9 CityPlanner. Model mesta je vytvorený z leteckých snímok s centimetrovou presnosťou, a skladá sa z viac ako piatich miliárd trojuholníkov. Tento presný realistický 3D model doplnený GIS dátami nie je len obyčajné 3D zobrazenie Štokholmu, ale taktiež účinný nástroj pri rozhodovaní a univerzálny komunikačný prostriedok s občanmi mesta ohľadom plánovaných architektonických projektov.

Zdroj: http://www.sparpointgroup.com/news/urban-planning-of-stockholm-in-3d


Vyhľadávať dostupné údaje