Územný plán vyhotovuje architekt alebo stavebný inžinier?

Územný plán vyhotovuje architekt alebo stavebný inžinier?
Rezort pri územnom plánovaní vyhovel inžinierom, architekti sú proti.

TASR, 8. februára 2015 9:27

Bratislava 8. februára (TASR) – Nový stavebný zákon zrejme nebude určovať, kto môže spracovávať územnoplánovaciu dokumentáciu. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR totiž vyhovelo pripomienke Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) a z pracovného návrhu reguláciu povolania vyškrtlo. S tým sa však nestotožňuje Slovenská komora architektov (SKA).

Definíciu spracovateľa územnoplánovacích podkladov a dokumentácie dnes upravuje zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Podľa neho túto činnosť vykonávajú primárne autorizovaní architekti, ktorých je približne 1700. Stavební inžinieri môžu spracovať iba jej príslušnú odbornú časť. Ide napríklad o dopravu či technickú infraštruktúru územia. Z 5200 členov SKSI má oprávnenie na komplexné architektonické a inžinierske činnosti zhruba 600.

Pracovný návrh stavebného zákona so zmenou kompetencií ani nepočítal, chcel doň však dostať zmienku o tom, kto môže činnosť vykonávať. Inžinieri to označili za nelogické. "Stavebný zákon by podľa nás nemal byť tým zákonom, ktorý upravuje jednotlivé kategórie autorizácie a kompetencie regulovaných povolaní. Na regulovanie povolania slúži práve zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch," zdôvodnil pre TASR predseda SKSI Vladimír Benko.

Ministerstvo pripomienke komory na rokovaní koncom januára vyhovelo. "Napriek vypusteniu dvoch sporných odsekov bude zachovaný súčasný právny stav. Žiadne oprávnenia sa nemenia," potvrdil hovorca rezortu Martin Kóňa. Stavebný zákon by tak mal obsahovať iba odvolanie sa na právnu normu o regulovaných povolaniach.

Komore architektov však prekáža, že s ňou ministerstvo o tomto rozhodnutí nerokovalo, ani ju o ňom neinformovalo. V stavebnom zákone by chcela mať jasne napísané, že spracovateľom je architekt. "Keby sa dôsledne dodržiaval zákon o regulovaných povolaniach na stavebných úradoch, tak by sme proti tomu výhrady nemali. Ale v praxi vidíme, že to tak nie je. Stavebné úrady sledujú v prvom rade stavebný zákon. Keď to nie je napísané v ňom, zákon o regulovaných povolaniach v niektorých prípadoch už tak nesledujú," vysvetlil člen predstavenstva SKA a urbanista Bohumil Kováč.

Navyše si myslí, že stavební inžinieri majú ambíciu koordinovať celé územné plánovanie. "Komora stavebných inžinierov rozširuje medzi svojimi členmi aj po stavebných úradoch, že je to inak, že spracovateľ príslušnej časti znamená, že on robí koncepciu, teda hlavného spracovateľa, ale nie je to vôbec tak. Za územným plánovaním nasleduje povoľovanie výstavby. Mnohí investori by cez tie územné plány chceli presadiť svoje záujmy," domnieva sa Kováč.


Vyhľadávať dostupné údaje