Územná samospráva

Územná samospráva
Občania a zástupcovia obcí, miest, vyšších územných celkov. Získajte prehľad o svojom najbližšom okolí. Spravujte verejný majetok efektívne. Poskytujte kvalitné informácie a služby občanom. To všetko v prostredí informačného systému alebo na podklade ortofotomapy z leteckého snímkovania.

Najväčší prínos pre obec alebo mesto je správa majetku. Dobrý "gazda" by predsa vždy mal vedieť, kto mu robí šarapatu na statku.

Obec vďaka presným RGB snímkam získa prehľad o svojom katastri, čiernych alebo nepriznaných stavbách, vie byť nápomocná pri rozvoji inžinierskej geodézie, turistického ruchu, správy zelene a taktiež vie napomôcť pri riešení územno-právnych sporov medzi občanmi.

Nelegálne stavby  a nespokojní obyvatelia

Nelegálne stavby a nespokojní obyvatelia

Každý starosta alebo primátor rieši základný problém v komunálnom manažmente a to je nedostatok financií na komunálne projekty. Riešenia existujú, ale chce to odvahu, pevné nervy a spoľahlivé informácie.
Podpora rozhodovania v meste Modra

Podpora rozhodovania v meste Modra

Jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré implementovali náš WebGIS je mesto Modra. Vo vedení mesta je skúsený manažment, ktorý aktívne pracuje na zvyšovaní profesionality a efektívnosti samosprávy pri správe mesta a poskytovaní služieb obyvateľom.
WebGIS - zažite tu voľnosť

WebGIS - zažite tu voľnosť

Denne sa stretávame s nespočetnými informáciami, ktoré nám dávajú význam len vo vzájomnej súvislosti. To isté platí aj pre geodáta. Pripravili sme pre Vás jednoduchý a ľahko ovládateľný nástroj na prácu s rôznymi druhmi geografických, ako aj ostatných informácií - GEODETICCA