Nelegálne stavby a nespokojní obyvatelia

Nelegálne stavby  a nespokojní obyvatelia
Každý starosta alebo primátor rieši základný problém v komunálnom manažmente a to je nedostatok financií na komunálne projekty. Riešenia existujú, ale chce to odvahu, pevné nervy a spoľahlivé informácie.

Nápadov, projektov a námetov na zlepšenie života v obci, rozvoja investícií prípadne cestovného ruchu je veľa, avšak kde na ich realizáciu vziať peniaze?

Hlavným príjmom obce sú bezpochyby podielové dane, ktoré však starosta neovplyvní. Čo ale môže ovplyvniť, je výber dane z nehnuteľností. Chce to odvahu, pevné nervy a spoľahlivé informácie o stavbách a pozemkoch na území obce.

Odvahu  a pevné nervy má pravdepodobne každý, kto sa o post starostu uchádzal. Spoľahlivých informácií nie je nikdy dostatok. Vo vzťahu k dani z nehnuteľností obyčajne riešime nesúlad medzi informáciami o vlastníkoch a nehnuteľnostiach, zapísaných v katastri nehnuteľností a medzi údajmi, ktoré uviedli daňovníci v daňových priznaniach.

Z praxe však vieme, že kataster nehnuteľností len málokedy zodpovedá skutočnému stavu a nezobrazuje tak reálny pohľad na nehnuteľnosti, podliehajúce dani. Na Slovensku de facto stavia každý, no de jure, väčšina býva v starých rodičovských domoch bez prístavby, bazéna, altánku, garáže a podobne. Lenže ako skontrolovať každú parcelu mesta alebo obce a všetky stavby na nej zistiť, zmerať a zaniesť do katastrálnej mapy?

Riešenie je jednoduchšie a dostupnejšie, ako by sa zdalo. Presné a aktuálne ortofotomapy z územia Slovenska umožňujú identifikovať a zakresliť akúkoľvek viditeľnú stavbu, a vzápätí ju porovnať s evidenciou v katastri nehnuteľností alebo s daňovými priznaniami. Z ortofotomapy je totiž zrejmé, v akom čase na akom mieste stojí stavba, ako vyzerá a akú má výmeru, dokonca z DSM je možné zistiť aj akú má výšku. Kataster nám už iba odpovie na otázku, kto je vlastník parcely, na ktorej sa stavba nachádza a teda koho v správnom konaní kontaktovať, aby prípadný nesúlad uviedol do poriadku.

Výsledkom takéhoto šetrenia na území obce alebo mesta je získanie dlhodobého stabilného príjmu obce, poriadok v katastri a stavebných konaniach a dobré vzťahy medzi obyvateľmi. A s plnšou obecnou kasou je možné potešiť obyvateľov lepšími službami, cestami, ihriskami a školami. A o spokojnosť obyvateľov tu ide predovšetkým.

Poznámka: na obrázku na článkom je možné porovnať postup výstavby zachytený na ortofotomape. Pre porovnanie použite pohyb myšou ponad obrázok.


Vyhľadávať dostupné údaje