Projekcia a inžinierske činnosti

Projekcia a inžinierske činnosti
Projektanti, znalci, geodeti, geológovia. Využite presné geodáta pri projektovaní, realizácii a kontrole Vašich diel. Digitálne modely terénu a letecké ortofotomapy nahradia opakované merania klasickými metódami, ušetria náklady, poskytnú komplexné informácie v homogénnej kvalite.

Či už ide o výstavby ciest, mostov, tunelov, železničných tratí alebo infraštruktúry ako sú protihlukové ochrany, elektrické vedenia, plynové, vodovodné, ropovodné potrubia, podkladové georeferencované mapy budú pre geodetov vždy nevyhnutnosťou. Vedia tak rýchlo a najmä presne vyhotoviť kvalitné projektantské diela.

Ortofotomapy ako podklad pre projektanta

Ortofotomapy ako podklad pre projektanta

Náhradou geodetických podkladov pre projekt môže byť ortofotomapa a model terénu. Výhodou je nižšia cena, okamžitá dostupnosť a prehľadná obrazová informácia.
Geodáta pre projektanta

Geodáta pre projektanta

Prečo sú nové druhy podkladov výhodnejšie ako doteraz používané existujúce mapy, či podklady získané novým zameraním? Aké výhody prinášajú moderné geodáta z leteckého snímkovania alebo skenovania? Aj projektovanie stavieb chce držať krok s vývojom v oblastiach stavebníctva
Výstavba EXPO Milano 2015 na ortofotomapách

Výstavba EXPO Milano 2015 na ortofotomapách

Postup výstavby výstaviska bol zaznamenaný na leteckých snímkach postupne v období rokov 2012 - 2015, čím vznikla cenná dokumentácia pre investorov, ale aj zaujímavá prezentácia pre širokú verejnosť.