Zobrazenie ortofotomáp v Bentley MicroStation

Zobrazenie ortofotomáp v Bentley MicroStation
Postup, ako pripojiť JPG a JGW súbory bez straty informácie o georeferencii v softvéri Bentley® MicroStation® V8i (SELECTseries 3):
 1. Vytvor nový súbor   
 2. Napíš názov nového súboru a ulož ho do vybraného adresára


   
 3. Otvor vytvorený súbor


   
 4. Otvor dialógové okno pre pripojenie obrazových súborov

  z menu:


  alebo z palety nástrojov:

   
 5. Dialógové okno „Raster Manager“:


   
 6. Spusti funkciu pripojenia rastrového obrázka

  z menu:


  alebo z palety nástrojov:

   
 7. Vyhľadaj v adresári rastrový súbor (ortofotomapu) a klikni na tlačidlo „Otvor“


   
 8. V pracovnom okne sa zobrazí georeferencovaná ortofotomapa.


Vyhľadávať dostupné údaje