Kde pôsobíme?

Consulting

Stojíme na strane klienta pri plánovaní, realizácii a kontrole jeho náročných projektov. Pracujeme tvrdo na dosiahnutí najvyššej kvality a spoľahlivosti našich služieb. Sme expertom, poradcom a partnerom v oblastiach geodézie a katastra nehnuteľností, informačných technológií a priestorových dát. Poskytujeme komplexné riešenia, vytvárame strategické partnerstvá a maximalizujeme hodnotu služieb pre zákazníka.

     Expertné služby a poradenstvo v oblasti geodézie a katastra nehnuteľností, informačných technológií a priestorových dát

     Kvalifikovaná podpora významných súkromných a verejných projektov

     Analýza, návrh, simulácia a realizácia riešenia

Information Technologies

Prostredníctvom vlastných sofistikovaných nástrojov podporujeme efektívne rozhodovanie našich klientov, umožňujeme im využívať a spravovať dôležité informácie, nevyhnutné pre ich podnikanie a prácu. Využívame neobmedzenú dostupnosť a rozsiahle možnosti poskytovania software ako služby (SaaS) prostredníctvom siete internet a mobilných aplikácií. Zavádzame automatizované systémy pre meranie vlastností objektov. Prevádzame výskum v oblasti tvorby informačných systémov.

     Jedinečné riešenia informačných požiadaviek zákazníkov s využitím vlastných technológií GIS, virtuálnej a rozšírenej reality

     Monitorovacie systémy

     Mobilné aplikácie

Geodáta

Využívame najmodernejšie technológie a metódy na zber, spracovanie, publikovanie a interpretáciu obrazových a priestorových dát. Kombinujeme rôzne zdroje dát pre detailné popísanie objektov, javov a procesov. Pri zbere a spracovaní priestorových dát využívame aj technológie, ktoré sú produktom vlastného výskumu a vývoja.

     Zber a spracovanie originálnych obrazových a priestorových  dát, tvorba geodatabáz použitím technológií leteckej a pozemnej fotogrametrie, laserového skenovania, mobilného mapovania a senzorických meraní,

     Mapovanie, digitalizácia, 3D modelovanie objektov.