GEODETICCA VISION, s.r.o.

GEODETICCA VISION, s.r.o.

Sme významnou slovenskou spoločnosťou pôsobiacou na trhu od roku 2003. Poskytujeme komplexnú ponuku služieb v odvetví geodézie, kartografie a katastra na Slovensku. Počas svojho pôsobenia sme rozvinuli svoje aktivity v odvetviach poradenstva, informačných systémov a priestorových informácií a aktívne vykonávame vlastný výskum a vývoj.

Staviac na svojich princípoch sme sa stali rešpektovaným a spoľahlivým partnerom významných spoločností a organizácií súkromného a verejného sektora pri realizácii ich kľúčových projektov. Získali sme jedinečné skúsenosti, vedomosti a personál, ktoré nám umožnili dosiahnuť expertnú úroveň poskytovaných produktov a služieb.

Od založenia spoločnosti sme boli presvedčení o dôležitosti inovácií. V snahe naplniť naše strategické ciele a víziu sme investovali do moderných technológií  a rozšírili sme portfólio našich produktov a služieb až do súčasnej podoby a stali sme sa lídrom v odbore na Slovensku.

logo