Presnosť a kvalita

Presnosť a kvalita

Neporovnateľné so satelitnými snímkami alebo archívnymi dátami. Vyžadujte to najlepšie na trhu. Polohová presnosť o veľkosti jedného pixla, výšková o veľkosti jeden a pol násobku pixla.