Otvorená licencia

Otvorená licencia

Využite naše produkty vo svojich komerčných aj nekomerčných projektoch, odlíšte sa od konkurencie a získajte výhodu na trhu. 

Pre všetkých profesionálov, ktorých projekty súvisia s územím, ale aj študentov, učiteľov, či úplných amatérov, sme pripravili jedinečnú možnosť voľne pracovať s produktmi leteckej fotogrametrie a využívať ich vo svojich komerčných alebo nekomerčných projektoch za skutočne výhodných podmienok.

GEODETICCA Open Creative Licence poskytuje možnosť spracovávať geodáta, vytvárať z nich odvodené produkty alebo produkty s pridanou hodnotou, a tieto ďalej využívať aj v komerčných projektoch.

V prípade, že potrebujete publikovať geodáta z nášho portálu, kontaktujte náš obchodný tím na sales@geodatastore.sk.